Til forældre og deres teenagere

Er du forælder til en ung, der enten mistrives, har lavt selvværd, føler sig ensom, er angst eller depressiv, er spiseforstyrret eller skader sig selv på anden vis?

Eller du er selv ung og kender til at have det svært? Hvis det er tilfældet, så er det, jeg har at tilbyde relevant for dig.

Mange års erfaring i ungeproblematikker, behandling af angst og depression, spiseforstyrrelser og anden selvskade, gør, at jeg kan tilbyde professionel samtale og behandling.

Til lærere, pædagoger og pædagogiske ledere

Klassetrivsel, læringsmiljø og pædagogisk analyse, inklusion, pædagogisk ledelse i klasserummet, teamsamarbejde. Det er viden, jeg kan tilbyde konsultativ bistand omkring.

Som konsulent arbejder jeg både på organisations- og institutionsniveau og i forhold til den enkelte lærer eller lærerteam. Det kan være i form af råd og vejledning, supervision eller faglig sparring. Med en mangeårig baggrund i skoleverden og deltagelse i adskillige pædagogiske projekter, har jeg viden og erfaring om pædagogiske problemstillinger, der relaterer sig til læringsmiljøer.

Ring eller skriv for en uforpligtende samtale.

 

Med venlig hilsen

Hanne Overkær Rasmussen
Certificeret/eksamineret psykoterapeut
Cand.pæd. i almen pædagogik